Công ty TNHH Bể Bơi Phương Nam

Ban đêm rực rỡ hơn ban ngày...

Trước khi thực hành môn thể thao mới hoặc hoạt động thể chất khác, hãy nghe tư vấn của bác sỹ. Ông ấy sẽ tư vấn tốt nhất cho sức khỏe của bạn.

Neolight và Lightis

Ánh sáng trắng nhẹ, dễ khuếch tán.

Trước đây người ta sử dụng đèn dây tóc nhưng hiện nay các bóng đèn công nghệ mới sẽ thay thế các bóng đèn dây tóc.

Magiline sử dụng đèn halogen làm tiêu chuẩn cho tất cả bể bơi.

Tất cả đều có sẵn trong các bể bơi của Magiline.

Lucie cho phép bạn lập trình 18 màu trong bể và dễ dàng điều chỉnh từ xa.

Thay đổi màu sắc đèn của bể bơi bằng đèn LED nhiều màu sắc, điều này giúp bạn thay đổi môi trường của bể bơi dễ dàng.